Muzeum Rochus - vytýčení

18.03.2015
Byla zahájena výstavba muzea hliněných staveb vytýčením stavebních objektů.