Projekt

Zpracujeme Vám všechny potřebné stupně projektové dokumentace - projekt pro územní řízení (DUR), projekt pro ohlášení stavby nebo stavební povolení (DSP) a prováděcí projekt (DPS), případně dokumentace skutečného provedení stavby. Zajistíme všechny další profese (statik, elektropojektant, projektant na vytápění atd.) a materiály (požárně bezpečnostní řešení, PENB atd.). Dle Vašich požadavků zpracujeme cenový odhad nákladů na realizaci projektu nebo položkový rozpočet stavby. V rámci inženýringu Vám zabezpečíme požadovaná vyjádření a stanoviska a pomůžeme Vám s výběrem zhotovitele stavby. Vyřešíme a zkonzultujeme detaily s prováděcí firmou.

V případě Vašeho zájmu můžeme navrhnout a zpracovat design interiéru a řešení zahradních úprav.

.