Ing. arch. Jana Galíková

Profesní životopisná data

23. 6. 1988
Ukončení studia na fakultě architektury VUT v Brně diplomovou prací.

1. 10. 1989 - 14. 11. 1993

Zaměstnána jako architekt - asistent ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Brně.

Od 15. 11. 1993 

Provozování volné živnosti na jméno ing. Arch. Jana Galíková - Architektonické studie a návrhy interiérů včetně realizace.

Spolupráce s architektonickou firmou 1.ČERNOPOLNÍ.

17. 6. 2002
Udělení autorizace Českou komorou architektů č. 3018 v oborech Architektura, Interierová tvorba a Krajinářská architektura

1. 1. 2014

Založení architektonicko - stavebního ateliéru RA-DOST (Světla je dosti).

Od r. 1993 

do současnosti práce v oboru na živnostenský list, nyní místo podnikání Podskalská 20, Brno. 

IČO: 49491580.