Park Rochus

MUZEUM V PŘÍRODĚ ROCHUS
          

GP:                                  architektonicko-stavební ateliér RA-DOST                                                                                projekt 2014

Architektonická část:   Ing. arch. Edita Vlčková                                                                                                             realizace 2015
Stavební část:               Ing. arch. Marcela Horová                                                                                                       
                                      
  Ing. Jana Houzarová
Investor:                       
  Park Rochus, o. p. s. 

OBSLUŽNÁ A SPRÁVNÍ INFRASTRUKTURA PARKU ROCHUS

GP:                                   architektonicko-stavební ateliér RA-DOST                                                                              projekt 2014

Architektonická část:    Ing. arch. Edita Vlčková                                                                                                           realizace 2015
Stavební část:                Ing. arch. Marcela Horová                                                                                                                                                                                Ing. Jana Houzarová
Investor:                         
Park Rochus, o. p. s.


Urbanistická koncepce celého areálu vychází ze zpracovaných studií (2009, studie Slováckého muzea, 2011 první varianta návrhu ing. arch. Jaroslav Habarta, 2011 konečný návrh ing. arch. Edita Vlčková) na využití tohoto území a z Návrhu komplexního využití území.

Základní členění muzea spočívá ve dvou segmentech: volně přístupné vstupní, odpočinkové
a hospodářsko-správní části a vlastní expozice muzea v přírodě, zaměřené také na vinohradnictví, řemesla a extenzivní zemědělství. V této expoziční - sbírkové části se předpokládá situování historických staveb či jejich replik

Volně přístupná vstupní část "NÁVES" se bude se nacházet v menší části plochy, určené pro muzeum - 22.730 m2. Areál bude volně přístupný, bez oplocení s nestanovenou provozní dobou. Budou zde soustředěny objekty, které tvoří zázemí muzea (provozně - technická a návštěvnická část).