Ing. arch. Marcela Horová

Profesní životopisná data

15. 5. 1995

Ukončení studia na fakultě architektury VUT v Brně diplomovou prací.

16. 9. 1991 - 30. 6. 1992
Zaměstnána jako architekt - asistent u firmy Ing. Horová Miroslava.

1. 2. 1993 - 31. 3. 2000
Zaměstnána jako architekt u firmy Top Office spol. s.r.o.

1993 - 1996
Mateřská a rodičovská dovolená - péče o dceru Báru.

6. 3. 2000 - 9. 10. 2013
Provozování volné živnosti na jméno ing. Marcela Horová - Architektonické studie a návrhy interiérů. Místo podnikání Milady Horákové 21a, 602 00 Brno - Černá Pole, IČ: 68617399, spolupráce s Ateliérem 2005, spolupráce s firmou Hliněný dům.

2002 - 2005
Mateřská a rodičovská dovolená - péče o další dceru Kateřinu.

18. 5. 2009
Provozování volné živnosti na jméno Ing. arch. Marcela Horová - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Místo podnikání Starovičky 8, 693 01 Hustopeče u Brna, IČ: 68617399.

17. 4. 2009
Udělení autorizace Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru pozemní stavby ČKAIT 1004899.

27. 4. 2011
Doklad odbornosti člena ČKAIT pro členské státy EU.

9. 10. 2013
Provozování vázané živnosti na jméno Ing. arch. Marcela Horová, projektová činnost ve výstavbě. Místo podnikání Starovičky 8, 693 01 Hustopeče u Brna, IČ: 68617399.

1. 1. 2014
Založení architektonicko - stavebního ateliéru RA-DOST (Světla je dosti).