Ing. Jana Houzarová

Profesní životopisná data


16. 4. 1972
Narozena v Brně.

1986 - 1990
Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče u Brna. Maturita z češtiny, ruštiny, matematiky a fyziky.

1990 - 1996
Studium na fakultě stavební VUT v Brně obor pozemní stavby.

1. 8. 1996 - 1. 4. 2009
Zaměstnána u firmy 1. Černopolní s.r.o. - Ing. arch. Roman Mach + Ing. arch. Petr Hlavatý, Ing. Bronislav Bureš.

1996 - 2000
Rekonstrukce našeho domu v Ořechově + výstavba podkrovního bytu - návrh: Ing. arch. Jana Galíková.

2000 - 2009
Mateřská a rodičovská dovolená, péče o naše tři děti. 2000 Martin, 2003 Pavlínka, 2006 Jakub.

5. 10. 2010

Vznik oprávnění provozovat živnost na jméno Ing. Jana Houzarová. Povoleno živnostenským úřadem města Brna č. j. MMB/0367430/430/2010

místo podnikání: Brněnská 2, Ořechov u Brna, 664 44, IČ: 74834355.

27. 7. 2013

Smrt kamaráda a velkého učitele Ing. arch. Romana Macha.

1. 1. 2014

Založení architektonicko-stavebního ateliéru RA-DOST (Světla je dosti).