Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti zabezpečíme všechny průzkumy (stavebně geologický, hydrogeologický průzkum), podklady (katastrální mapa, územní dokumentace), zákres všech stávajících sítí a zařízení včetně hranic pozemku z katastru nemovitosti, měření (stanovení radonového indexu), vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí potřebné k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Máme zkušenosti s kolaudačním procesem.