Služby

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace staveb od ideové studie, přes dokumentaci pro územní řízení, pro stavební povolení, až po provedení stavby. Atelier se zabývá projekty rodinných a bytových domů, občanské vybavenosti, rekonstrukcí staveb, půdních vestaveb, návrhy interiérů, dětských hřišť a jednotného grafického stylu.

Dokumentaci dodáváme včetně všech profesních částí - stavební část, statika, zdravotně technické instalace, vzduchotechnika, vytápění, chlazení, elektroinstalace, měření a regulace, požárně bezpečnostní řešení staveb, komunikace, terénní a sadové úpravy a další.

Rovněž zajišťujeme inženýrskou činnost ve výstavbě, průzkumy, rozbory, projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, včetně obstarání územního a stavebního povolení. Na své realizace si provádíme autorský dozor. Jsme připraveny spolupracovat při kolaudačním procesu.