Reference - Ing. Jana Houzarová

Pavilon šelem Zoo Brno

autoři návrhu:  Ing. arch. Roman Mach + Ing. arch. Petr Hlavatý                                                realizace 1998

                          Architektonicko-stavební atelier 1. černopolní s.r.o.
stavební část:  Ing. Jana Houzarová,  Architektonicko-stavební atelier 1. černopolní s.r.o.
Investor:           Město Brno