Městský park Šlapanice - ideová studie

Autoři:       Ing. arch. Jana Galíková                                                                                                                                        soutěž 2016
                  Ing. arch. Marcela Horová
Investor:    Město Šlapanice  

Městský park Šlapanice je dnes živým polyfunkčním areálem a jeho využití pro všechny obyvatele města jsme chtěly svým návrhem maximálně podpořit, doplnit a esteticky upravit. Cílem návrhu bylo, aby park nabízel více různorodého využití, lépe sloužil stávajícím aktivitám a nabídl i nové.
Sociální funkci tohoto prostoru a jeho potenciál jsme vnímaly jako prvořadý neboť setkávání, vzájemná pospolitost a občanská vzájemnost vzniká i díky místům a akcím, kde se lze ve volném čase přirozeně potkávat a navazovat síť pozitivních mezilidských vztahů - udržovat stávající a nacházet nová přátelství.