Projektová dokumentace

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace. Dokumentaci pro územní řízení (DUR), dokumentaci pro ohlášení nebo pro stavební povolení (DSP), dokumentaci pro provedení stavby (DPS). V rámci projektové dokumentace zabezpečíme a dodáme projekty jednotlivých profesí. Pracujeme v programech: AutoCAD, DataCAD, SketchUp. Rozpracovanou dokumentaci průběžně předkládáme ke konzultaci objednateli. Projektovou dokumentaci obvykle předáváme v tištěné i v digitální formě (formát PDF a DWG).