.


.

O nás

Setkaly jsme se na sklonku roku 2013, kdy nás paní architektka a společná kamarádka Edita Vlčková přizvala ke spolupráci na připravovaném projektu výstavby muzea hliněných staveb v Uherském Hradišti.

Společná práce nám přinášela radost a zjistily jsme, že spolu chceme pracovat i nadále.

V roce 2016 se k nám přirozeně připojila paní architektka a kamarádka Jana Galíková.

I nadále si zachováváme každá svoji nezávislost a realizujeme i samostatné zakázky a jsme v radosti, když se objeví práce, kterou můžeme tvořit společně.

Etika

Kompetentnost - Vynakládat maximální úsilí k získání co nejpřesnějších podkladů (soulad s územním plánem, existence stávajících sítí). Kvalita a množství výchozích informací předurčují správnost a úroveň navrhovaného řešení. Sledovat vývoj v oboru. Celoživotní vzdělávání.

Zodpovědnost - Odpovídat na dotazy tak dlouho, dokud se ptáte. Neopustit stavební proces, ani když se objeví těžkosti a konflikty. Považujeme za povinnost dbát při výkonu své činnosti Vašich pokynů, ale zároveň Vás upozornit na nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody nebo vady realizovaného díla.

Respekt - Respektovat Vaše individuální přání a potřeby. Respektovat prostředí, v němž má nový objekt vzniknout, jako projev odpovědnosti člověka za stav přírody. Respektovat princip soukromého vlastnictví, jako projev uznání hodnot vytvořených člověkem.

Smysluplnost - Vnímat smysl a význam díla v širších společenských souvislostech (vliv na okolní prostředí, pořizovací a provozní náklady, životnost díla, funkčnost provozu, perspektivnost koncepce, reálnost navrhovaných řešení).

Odvaha - Použít moderní postupy a originální prostorové návrhy. Odvaha čelit tlaku stavebního procesu.