Průběh spolupráce

Příprava zakázky

Předpokladem úspěšného a kvalitního návrhu je navázání důvěrného vztahu s klientem. To umožní pochopit jeho potřeby, přesně definovat jeho nároky i představy o bydlení, stávající zvyklosti a obyčeje. V této fázi se uskuteční prohlídka pozemku nebo objektu, jejich zaměření a pořízení fotodokumentace. Shromáždíme všechny dostupné informace o dotčených nemovitostech a ověříme uvažovaný záměr s platnou dokumentací (územním plánem). Po konzultaci s příslušnými úřady stanovíme postup projektování. Upřesníme a konkretizujeme Vaše zadání a předložíme Vám návrh smlouvy s předpokládanou cenovou kalkulací na projektové práce. Zabezpečíme průzkumy potřebné pro vypracování dokumentace.