DORN - exkurze

04.10.2016

Stavebník: Camastro a.s.,
Projekt: Atelier RAW
Údaje o stavbě: obestavěný prostor 70 917 m3, kancelářská plocha 5 856 m2, obchodní plocha 676 m2, výška po atiku 48,867 m, počet parkovacích stání 153

Kromě nové budovy Dorn nás zaujali výhledy na Brno. Například areál bývalé továrny Vlněna. Areál vznikal postupně. Původně šlo o několik menších textilních podniků, které srůstaly do jednoho komplexu, známého jako Vlněna. Zabírá plochu mezi ulicemi Dornych, Přízova a Mlýnská, areálem protéká potok Ponávka. Areál vlastní developer CTP a v létě 2016 začal s demolicí. K zemi mají jít postupně všechny budovy vyjma Bochnerova paláce a jedné další stavby. Místo nich postaví moderní administrativní komplex. Až do roku 1941 patřila továrna židovské rodině Stiassni. Po válce podnik fungoval ve znárodněném průmyslu, výroba skončila v roce 1997 a od té doby areál chátral.