Gahuruv prospekt - Zlín - slavnostní otevření

21.11.2013

Gratulujeme ke zdařilé realizaci.

Projekt Revitalizace Gahurova prospektu zvítězil ve veřejné anonymní architektonické soutěži v roce 2011. S ideou "projít a nepřerušit" vyhrála soutěž zlínská kancelář ellement. Autoři, Jitka Ressová, Hana Maršíková, Jan Pavézka ve spolupráci s Martinem Veleckým a Petrou Martinákovou, svým návrhem navázali na koncept funkcionalistického architekta a urbanisty Františka Lydie Gahury a reagovali na nové potřeby území, které vznikly po výstavbě Univerzitní knihovny a Kongresového centra. Pro veřejný prostor navrhl umělecké dílo Jiří Valoch, kurátorkou projektu je Lucie Šmardová, na grafickém řešení detailů autoři spolupracovali s grafickým studiem 6.15.

Gahurův prospekt (GP) je součástí velkolepého urbanistického plánu F.L. Gahury (1891-1958), jehož snahou bylo vytvořit zahradní typ města, které by lidem žijícím v průmyslovém středisku poskytovalo svým charakterem podobné životní standarty jako lázeňská města. Právě k tomuto účelu byly na území města rezervovány velké plochy pro založení parků a odpočinkových zón. GP je jedním z těchto míst a zaujímá dominantní polohu v centrální části města. Jedná se o hlavní severojižní kompoziční osou centra města, která tvoří "zelenou" příčnou páteř centra. Prospekt je vymezen dvěma řadami budov bývalých baťovských internátů, v nejvyšší poloze je zakončen objekty bývalého Studijního ústavu. Tomuto působivému urbanistickému celku na vrcholu dominuje Památník T. Bati (bývalý Dům umění). Důraz kladený na "zelený ráz" města, který F.L. Gahura do svých plánů vepsal, se stal zásadním i v novém projektu kanceláře ellement.

Řešený prostor GP je v současné době vymezen objekty Kulturního a univerzitního centra na jedné straně, na druhé straně jej obklopuje Obchodní dům s Tržnicí. Dvojice budov se vymyká obvyklému pravoúhlému řádu zlínského meziválečného urbanismu a vytváří ve vztahu k řešenému prostoru rozevřené "svorníky". Jde o urbanisticky klíčové území centra, kde veřejná zeleň GP přechází do prostoru veřejné zeleně městských parků. Urbanisticky střídmě formovaná zeleň založená na kontrastu volné trávníkové plochy a lemující vzrostlé zeleně, takřka bez možnosti krátkodobé relaxace, kontrastuje s klasicky založenou zelení městských parků s organickými skupinami vrostlých stromů, keřovým patrem a volnými trávníkovými plochami s nabídkou pro odpočinek. Nově revitalizovaný prostor se nachází ve spodní části GP a vytváří mezistupeň mezi kultivovaným městským parkem a volným svahem GP. Pěším přináší možnost místem projít a krátce si odpočinout jak na zvýšeném obrubníku, tak na modelovaném trávníku.