Muzeum Rochus - 19. KD

15.07.2015

19.kontrolní den. Počasí je stavbě nakloněné. Termín kolaudace pro splnění dotačního titulu se ale neúprosně blíží.