Vlčnov - Jízda králů

25.09.2014
25. září 2014 jsme se v rámci přípravy zakázky Muzeum hlíněných staveb v Uherském Hradišti zúčastnili slavnosti Jízda králů ve Vlčnově. Paní Věra Kovářů, uznávaná etnografka, spolu s panem ředitelem obecně prospěšné společnosti Rochus Janem Blahuškem nás upozorňovali na detaily, které budou při realizaci vědeckých kopií hlíněných domů důležité. Spolu s našimi dětmi jsme si slavnost velmi užili.

Jízda králů byla 27. 11. 2011 zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního děditství lidstva UNESCO.