Zbrojovka Brno

24.04.2017

Práce nás zavedla do bývalého areálu Zbrojovky Brno. Ocitly jsme se ve 20 let neudržované hale a připadaly si jako ve filmových ateliérech. Tady by se mohla natáčet detektivka z podsvětí. V minulosti musel být celý komplex budov velmi krásný a moderní. 

Zbrojovka Brno a.s. vznikla v r. 1918 z původních rakousko-uherských dělostřeleckých dílen jako československá státní zbrojovka. Od oprav vagónů a vojenských pušek se postupně vyvíjela výroba součástí telegrafní a telefonní výstroje, pomůcky pro železniční opravny a nářadí. Montáž rakouských pušek Mannlicher vystřídala výroba německých pušek Mauser, později výroba pušky vlastního vzoru 24. V letech 1924 -1925 byly postaveny budovy pro účely výroby pušek, kulometů, automobilů, pro potřeby strojírny a nářaďovny. Rozšířila se i produkce civilní - automobily, jízdní kola, průmyslové váhy, nářezové stroje, letecké motory, obráběcí stroje a speciální nářadí. Zbrojovka se stala vzorem dokonale organizovaného podniku s moderní sériovou a přesnou výrobou, s originálním tolerančním systémem pro vlastní výrobu a užívání měřidel a stala se tak jedním z průkopníků normalizace v Československu. V druhé polovině 20. let se Zbrojovka stala jedním z největších výrobců pušek na světě.

V třicátých letech se objevila výroba standardních i cestovních psacích strojů podle licence Remington. V letech 1934 -1938 se ze Zbrojovky stal koncern světového významu. Zbrojovka Brno rozšířila svůj vliv i nákupem akcií a získala tak kapitálovou účast v podnicích s obdobnou výrobou nejen v Čechách, ale i na Slovensku, v Rumunsku a v Jugoslávii. V době své konjunktury měla Zbrojovka přes sedmdesát závodů a provozů. Ve čtyřicátých letech byla zavedena výroba traktorů, motocyklových motorů, loveckých a sportovních zbraní. Počátkem 70. let 20. století bylo investováno do nového objektu nářaďovny. V osmdesátých letech 20. století Zbrojovka Brno vyráběla zejména kancelářskou, sdělovací a výpočetní techniku, dieselové motory pro traktory Zetor, speciální a komunální nářadí. Lovecké a sportovní zbraně tvořily menší část objemu výroby.

V devadesátých letech 20. století došlo k radikální strukturální změně, provázené zrušením neperspektivních výrobních oborů a snížením počtu pracovních sil. Zbrojovka Brno se transformovala na akciovou společnost s výraznou koncentrací vlastníků.

https://brno.idnes.cz/foto.aspx?r=brno-zpravy&c=A161005_203509_brno-zpravy_mav&foto=MAV666f0c_205916_11090467.jpg